• ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.05.01 GDPR

   

  www.limuzinberles-budapesten.hu  Az ezen oldalon működő adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kezelője Dobos Gábor székhelye: 1032. Budapest, Ágoston utca 18, 6/58, Adószám: 66674539-1-33, Nyilvántartási szám: 37474284. Telefonszám.: +36705134553   E-mail cím info@limuzinberles-budapesten.hu

  Dobos Gábor E.V. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.limuzinberles-budapesten.hu  weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit. A szabályzat célja Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

  Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

  Adataidat a weboldal üzemeltetője, Dobos Gábor  E.V.  kezeli, abban az esetben, ha azokat a weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlapon, vagy emailban, vagy telefonos megrendelés esetén, majd az azt követő weboldalhasználat során, önkéntesen megadja nekünk a www.limuzinberles-budapesten.hu weboldalon.

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, és szállítási és vagy számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe. Az adatkezelés nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásában NAIH-15278/1526

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A tárolt adatait törölni, töröltetni.

  A www.limuzinberles-budapesten.hu  oldalon leadott rendelések során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: – Ügyfél neve, – e-mail címe, – Ügyfél telefonszáma. További adatok megadására is van lehetőség nem kötelező jelleggel, mint Pl.: az Ügyfél adószáma-céges vásárlások alatt az Ügyfél céges adatai – Ügyfél számlázási címe.

  Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő a weboldallal kapcsolatos híreket, és nem reklám célú információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre, telefonszámára.

  Az adatkezelés célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése, információ a megrendeléssel kapcsolatban, kapcsolattartás, és számlázás. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor E.V. www.limuzinberles-budapesten.hu  oldalon megadott személyes adatokat csak és kizárólag a megrendeléshez és a kapcsolattartáshoz használja fel, sem online sem egyéb módon nem adja ki!
  A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő leadott sikeres rendeléskor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: kapcsolattartás. Továbbá a megrendelésről információ küldése e-mailben, és vagy SMS-ben, esetleges problémák esetében telefonos egyeztetés a megrendeléssel kapcsolatosan, vagy a limuzinnal kapcsolatban. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat,  illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket, kizárólag nem reklám célú információkkal. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták!

  Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról vagy sms küldésről bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

  Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése céljából. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

  A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Dobos Gábor E.V. www.limuzinberles-budapesten.hu

  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása szolgál.

  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének és telefonszámának a megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és telefonszámról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a saját megadott személyes adatait a www.limuzinberles-budapesten.hu oldalon találkató bármelyik kapcsolati formon kezdeményezheti, vagy közvetlenül e-mailben kérheti az info@limuzinberles-budapesten.hu  címen. A nem regisztrált Ügyfél adatai is öt évig kerülnek tárolásra,  vagy az ügyfél kérésére törlésre kerül.

  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

   

  Vállalkozás tevékenységének összefoglalása:

   

  Vállakozás tevékenysége rendezvények szervezése. Ez melett belföldi különjárati személyszállítás: személyek – megrendelő vagy szolgáltató által összeállított – csoportjának autóbusszal díj ellenében végzett különjárati, nem menetrend szerinti szállítása, a szolgáltatás része. Limuzin rendelés kizárólag rendezvény szervezés keretein belül, belföldön, szerződésben meghatározott feltételekkel. Kiegészítés és kormány rendelet: 261/2011. (XII. 7.)

  Az adatokat megismerni jogosult személyek köre:

   

  Az adatokat elsődlegesen adatkezelő, illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor

  Az ügyfél jogai:

   

  Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

  Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor www.limuzinberles-budapesten.hu  meg a kért tájékoztatást.

  Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: info@limuzinberles-budapesten.hu

  Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.  Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

  Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  Egyéb rendelkezések:

   

  Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Dobos Gábor www.limuzinberles-budapesten.hu  ADATKEZELŐ NYILATKOZATA Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

   

  A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatodat milyen célra használjuk fel.

  E-mail cím:
  Ezen keresztül kapsz tájékoztatást rendelésed állapotáról. Illetve szintén az e-mail címeden keresztül kapsz tájékoztatást az általunk szerződtetett, és az általad kiválasztott  szolgáltatásról.

  Telefonszám:
  Megrendeléssel kapcsolatos egyeztetésre  ha szükséges. Tájékoztatás a  megrendeléssel kapcsolatosan, visszaigazolások küldése, többnyire SMS-formájában. Telefonon tartjuk a kapcsolatot a limuzin megrendelésének  teljesítése pillanatában is. Egyéb kapcsolattartás és emlékeztető küldése, többnyire sms formában.

  Név:
  A nevedet arra használjuk, hogy személyes kontaktot tudjuk  kialakítani. A rendelés teljesítésekor a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen, valamint így tudunk megszólítani leveleinkben és telefonon is.

  Számlázási név és cím,  szolgáltatások listája, adószám:
  Ha rendelsz tőlünk limuzint, elkérjük a számlázási nevedet, telefonszámod és címed. Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

  Megrendelő neve, telefonszáma:
  Ezt megadjuk az általunk szerződtetett vagy saját kapcsolattartónknak és a sofőrnek.

  A számítógéped IP-címe és böngészőazonosítója:
  A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataiddal.

  Közösségi oldalakkal való kapcsolatok:
  A kényelmed érdekében biztosítani tudjuk, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook) kommunikáljunk, Illetve lájkolhatod és vagy megoszthatod termékeinket, szolgáltatásunkat. Írhatsz véleményt online felületünkön az erre kijelölt helyen.

  Megrendelések, vélemények:
  Egy megrendeléshez az általad  írt véleményét más is olvashatja. A véleményeddel segíthetsz  másoknak a szolgáltatás kiválasztásában.

  Adataidhoz a www.limuzinberles-budapesten.hu   informatikai és ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik!
  Postacímünk: Dobos Gábor E.V., e-mail címünk info@limuzinberles-budapesten.hu Ezen elérhetőségünk bármelyikén szívesen válaszolunk az adatai kezelését és védelmét érintő bármely kérdésedre. Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésre vagy panaszára  érdemben válaszolnunk, vagy azt megoldanunk, az alábbi hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon: +36-1/39-11-400
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Internetoldal: www.naih.hu

  Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatod a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy Dobos Gábor E.V. www.limuzinberles-budapesten.hu   székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:
  Budapest ll és lll  kerületi bíróság
  Cím: 1036. Budapest, Lajos utca 48-66
  Központi telefonszám: 
  +3614306500
  E-mail cím: 
  obuda@birosag.hu

  Budapest, 2018. Május  15.

  Ez az adatvédelmi tájékoztató bármikor elérhető az alábbi címen:

  Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el. Amit a következő linkre kattintva olvashatod el. https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html